E-commerce Berlin Expo 2022.

DignetSoftware je i ove godine bio izlagač na jednom od vodećih e-commerce događaja u Nemačkoj. E-commerce Berlin Expo je ove godine održan 5. maja sa više od 8000 posetitelja, preko 200 izlagača i 50tak predavača. 

Related articles