IKT Projekt

IKT Projekt uspješno privodimo kraju, datumom 03.08.2021. Nabava računalne opreme, softwarea i licenci uvelike je unaprijedila efikasnost rada djelatnika što je uz dugogodišnju tradiciju, znanje, konkurentnost I inovativnost, rezultiralo jačanjem pozicije na stranim tržištima, ugovaranjem novih poslova te osvajanjem novih tržišta.

Osim što je djelatnicima DignetSoftwarea olakšan rad, nova oprema je omogućila kvalitetnije i efikasnije rješavanje dnevnih zadataka. Ubrzani su procesi i smanjen je utrošak vremena.

Poboljšana je sigurnost i pouzdanost uređaja što značajno utječe na unaprjeđenje logističkih procesa te je povećana preciznost u praćenu podataka.

Rezultat projekta je također i optimizacija poslovnih procesa, poboljšanje radnih tehnika i vještina i automatizacija određenih poslovnih aktivnosti. Uz novo otvorena radna mjesta povećani su kapaciteti isporuke proizvoda i kvaliteta isporučenih usluga.

S obzirom da je velik dio opreme moguće je reciklirati, a nova računalna oprema energetski je učinkovitija od stare, smanjujemo negativni učinak na okoliš te doprinosimo održivom razvoju.

 

Bespovratna sredstava se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020.

Projekt sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u sklopu poziva Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2, referentna oznaka Poziva KK.03.2.1.19

Referentna oznaka: KK.03.2.1.19.0307
Naziv projekta: IKT Projekt - DignetSoftware

DignetSoftware d.o.o. za informatiku,
savjetodavne i poslovne usluge
Cebini 28
10010, Zagreb Hrvatska
OIB: 14948753009

Razdoblje provedbe Projekta: od 03. kolovoza 2020. do 03. kolovoza 2021. godine
Ukupna vrijednost Projekta: 531.992,13 kuna
Bespovratna sredstva dodjeljena u iznosu od: 345.794,80 kuna

Kontakt osoba za više informacija: Milan Komorčec; e-pošta: milan.komorcec@dignet.hr

Dodatne informacije o financiranju iz EU fondova mogu se pronaći na www.strukturnifondovi.hr

Na ovoj stranici niže, navedene su tvrtke s kojima smo u sukobu interesa:
  • DignetSoftware d.o.o. Banja Luka
  • DignetSoftware d.o.o. Beograd
  • G Consult, obrt za savjetovanje i usluge
Klikom na "prihvati sve" pristajete na to da prikupimo informacije o Vama u različite svrhe, uključujući: funkcionalnost, statistiku i marketing